مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

خوانش های تجربه

برنامه خوانش گزارش تجربه مسئولیت اجتماعی

زمان برگزاری:11:00 الی 12:15

محل برگزاری : سالن اصلی همایش

مشاهده ارائه پوستری خوانش تجربه 

[ultimatemember form_id="13714"]