مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

چیستی و سویه­ های مسئولیت اجتماعی

محور اول: چیستی و سویه­ های مسئولیت اجتماعی

  1. مسئولیت اجتماعی؛ مبانی، قلمرو، کارکردها و آثار اجتماعی و اقتصادی
  2. حقوق، اخلاق، آموزه­های اسلامی و مسئولیت اجتماعی
  3. جایگاه مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی
  4. آموزش و مسئولیت اجتماعی جامعه
  5. مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
  6. رسانه و مسئولیت اجتماعی
[ultimatemember form_id="13714"]