مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

مسئولیت اجتماعی صنعت​

محور سوم: مسئولیت اجتماعی صنعت

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و توسعه کشور

 • اثر تأسیس بنگاه های صنعتی بر مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه
 • نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در توسعه اجتماعی
 • نقش بنگاه‌های اقتصادی در کمک به توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور

مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست

 • مدیریت مخاطرات محیط زیستی مرتبط با عملیات بنگاه‌ها
 • اقتصاد چرخشی و مدیریت چرخه عمر محصول
 • مسئولیت اجتماعی در مدیریت پسماند غذا
 • جایگاه و نقش CSR در کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی در صنایع و سایر مصارف با رویکرد استفاده از انرژی های تجدید پذیر
 • جایگاه و نقش CSR در کاهش و بهینه سازی مصرف آب در صنایع و سایر کاربری ها با استفاده از رویکردهای نوآورانه و خلاقانه
 • نقش نوآوری در کمک به ارتقای شاخص‌های محیط زیستی بنگاه‌ها
 • مسئولیت اجتماعی در کاهش انتشار کربن
 • خدمات اکوسیستمی و زنجیره ارزش پایدار
 • مصرف پایدار انرژی و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک
 • بازخوانی تجربه‌های کاهش اثرات منفی شرکت ها بر محیط‌زیست

کسب وکار مسئولانه و‌ جامعه

 • کسب‌وکار سبز
 • اقدامات داوطلبانه و توانمندسازی جوامع محلی همجوار با صنایع
 • مدیریت ذینفعان
 • تجربه‌های توان‌افزایی جامعه محلی، نیروی کار بومی و تامین تدارکات محلی
 • بازخوانی تجربه‌های جلب مشارکت جامعه‌ی محلی
 • مشارکت با ذینفعان مختلف در طراحی و اجرای برنامه‌های CSR
 • اندازه‌گیری اثربخشی اجتماعی در پروژه‌های مسئولیت اجتماعی
 • ملاحظات اثربخشی پروژه‌های CSR برای جامعه محلی به ویژه با نگاه به مناطق کم‌برخوردار

اخلاق کسب و کار

 • اخلاق کسب و کار(شامل شفافیت، پاسخگویی، رویکردهای ضدفساد، رفتارهای ضد رقابتی، کدهای اخلاقی، عدم تبعیض، گوناگونی، فرهنگ CSR رعایت حقوق کارکنان ، سلامت و ایمنی مشتری و کارکنان ، حفظ حریم خصوصی مشتری و …)
 • گزارش‌دهی شرکت‌ها به جامعه
 • نقش افکار عمومی در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
 • شفافیت و پاسخگویی در بنگاه‌های اقتصادی

سیاست گذاری و قانونگذاری برای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

 • جایگاه و نقش استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در تبیین سیاستها و اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنایع کشور
 • سیاستگذاری گذار پایدار
 • توازن خودانگیختگی و تقنین و نظارت در حوزه شرکتها
 • معاهدات و منشورهای اخلاقی درون و بیرون سازمانی در ارتباط با CSR
 • آسیب‌شناسی قوانین مرتبط با CSR در ایران
 • آسیب‌شناسی تجربه سیاستگذاری برای CSR در دستگاه‌های بالادستی و حاکمیتی
 • بررسی تجارب جهانی در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری CSR
 • مطالعات تطبیقی قوانین مسئولیت اجتماعی شرکتها میان کشورهای موفق و ایران
 • خودتنظیم گری و سیاستگذاری‌های غیردولتی برای CSR
 • قانون عوارض آلایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمان حفاظت محیط زیست

نظام پایش و گزارش‌دهی پایداری

 • بازخوانی تجربیات گزارش‌دهی پایداری در سطح ملی و بین‌المللی
 • نظام پایش و ارزیابی فعالیتها و اقدامات مسئولیت اجتماعی
 • پیاده سازی و اثربخشی استانداردها و سیستم‌های مدیریتی مرتبط با CSR
 • ارزیابی و ممیزی CSR

حاکمیت شرکتی

 • تدوین استراتژی و برنامه‌های بهبود CSR
 • ارتباط حاکمیت شرکتی با CSR
 • ساختارهای سازمانی ویژه برای راهبری CSR
 • یکپارچه سازی CSR در واحدها و فرایندهای سازمانی مختلف (نظیر بازاریابی، منابع انسانی، HSE، فروش، ارتباط با مشتریان، روابط عمومی و …)
 • سازماندهی و مدیریت مسئولیت اجتماعی

نوآوری در مسئولیت اجتماعی

 • نوآوری مسئولانه و خلق ارزش مشترک
 • مسئولیت دیجیتال بنگاه‌ها، فناوری و‌ تحول دیجیتال
 • مسئولیت اجتماعی و انقلاب صنعتی چهارم
 • نوآوری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی

آموزش و ظرفیت سازی

 • آموزش کارکنان برای CSR
 • مسئولیت اجتماعی بنگاهها در راستای مدیریت کنشگران
 • آموزش مسئولیت اجتماعی بنگاهها
 • ارتقای دانش عمومی جامعه نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

محیط کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 • مسئولیت اجتماعی بنگاهها و تعهد شرکت نسبت به کارگران
 • نقش توسعه تشکل‌های کارگری در مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 • نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در همکاری با فعالین اجتماعی و تشکلها
 • نقش‌آفرینی کارکنان در پیشبرد CSR در سازمان‌ها
 • مسئولیت‌های اجتماعی در قبال کارکنان، مشتریان، و پیمانکاران
 • نقش مطالبه‌گری جامعه مدنی و رسانه‌ها در جهت‌دهی CSR

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مصرف‌کنندگان

 • حریم خصوصی مصرف کنندگان
 • سلامت مصرف کنندگان
 • مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بازار
 • رقابت منصفانه و شراکت با رقبا در پیشبرد CSR
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال تولید محصول (نظیر کیفیت، سلامت، ایمنی، کارایی و …)

سایر موارد

 • ملاحظات ویژه و چالش‌های شرکت‌های دولتی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی
 • تجربه‌های تعیین اولویت‌های مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های خصوصی و عمومی
 • ارزیابی تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی
 • سرمایه‌گذاران و شاخص‌های عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت‌های بورسی
 • مدیریت ریسک اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
[ultimatemember form_id="13714"]