مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

اهداف همایش

اهداف همايش

  • ارتقاء دانش، بینش و آگاهی عمومی و سازمانی حوزه‌های دانشگاه و صنعت دربارۀ مسئولیت اجتماعی برای تحقق الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی
  • تشکیل شبکۀ کنشگران حوزۀ مسئولیت اجتماعی با اهداف شناسایی ایده‌ها، تعامل و تبادل تجربیات و یکپارچه‌سازی و همگرایی شرکت‌ها و سازمان‌ها برای نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی نسبت به ذی‌نفعان در چارچوب نظام دانش
  • رصد وضعیت و ادبیات موجود مطالعاتی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی به منظور شناخت چالش‌ها و آسیب‌شناسی
  • تلاش برای بسترسازی در زمینۀ تولید محتوا و تدوین شاخص‌های بومی و کارآ در حوزه مسئولیت اجتماعی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها
  • ترغیب شرکت‌ها و سازمان‌ها از منظر دانشگاهی به ایجاد یا توسعۀ ساختار مسئولیت اجتماعی و ترغیب به ارائه گزارش پایداری از طریق ارائه و معرفی نمونه‌های برتر
[ultimatemember form_id="13714"]