مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

معرفی

همایش «مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» با هدف ترویج مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه‌های دانشگاه و صنعت برای ایفای نقش هدایتگری در حوزۀ فرهنگی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی برگزار می‌شود.

در این همایش، ضمن برپایی پنل‌های تخصصی، با موضوعات مسئولیت اجتماعی دانشگاه و مسئولیت اجتماعی صنعت،  سخنرانان خبره، دانش و تجربیات خویش را در حوزه‌های  مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.

در این همایش، جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، در راستای گفتمان‌سازی مسئولیت اجتماعی، ترویج این گفتمان و تصحیح ادبیات پراکنده موجود در زمینۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام برمی‌دارد. زیرا این نهاد بر اساس فلسفه تأسیس، خود را نسبت به نظام اجتماعی و سیاسی  مسئول می‌داند. بر همین اساس با طراحی و برگزاری این رویداد تخصصی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی تلاش می‌کند در ارتقای عملکرد خود و هم‌افزایی تجارب نوین در این حوزه گام بردارد.

[ultimatemember form_id="13714"]