مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

نمایشگاه پوستر مقالات

دانلود کتابچه مقالات همایش مسئولیت اجتماعی دانشگاه و صنعت

وجه مشترک ارتباط با رسانه­ ها و اصول مسئولیت اجتماعی

بررسی و ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت توزیع برق مازندران بر موفقیت و توسعه شرکت

تبیین جایگاه اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی در ایجاد سازوکار مسئولیت اجتماعی پایدار (با تمرکز بر بخش صنعت)

نگاهی با محوریت محیط‌زیست، بر سیاست‌گذاری‌ مسئولیت اجتماعی صنایع در ایران ؛ (با نگاه ویژه به صنایع نفت و گاز کشور)

مسئولیت اجتماعی دانشگاه: مطالعه موردی سه مرکز علمی منتخب در ایران

مروری بر سلامت و ایمنی فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی با نظر به استانداردهای ملی

تاملی بر مسئولیت¬پذیری اجتماعیِ رشته¬های علوم انسانی: ملاحظات نظری و پیشنهادات کاربردی

ظرفیت‌های فناوری نانو و نقش شرکت‌ها برای رفع چالش‌های تأمین آب و مدیریت پساب صنایع

تبیین راهبردهای شرکتی در تقویت و تسهیل مسئولیت اجتماعی کارکنان: کاربست دیدگاه پایین به بالا

تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی

مسئولیت اجتماعی صنعت معدن: شواهدی از اثرات معادن طلای تکاب بر منابع محیطی

خلق ارزش مشترک در حوزه حكمراني كربن با ارکان دانشگاه، صنعت و حکمران انرژی

[ultimatemember form_id="13714"]