مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

پنل تخصصی دانشگاه

پنل A1 : دانشگاه و فرهنگ عمومی

برگزارکننده:پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و تمدنی

دبیر پنل : دکتر فرهاد بیانی

دبیر اجرایی: خانم زهرا کاظمی زاده

زمان برگزاری:11:00 الی 12:30

محل برگزاری : سالن سینما 1 دانشگاه علم و فرهنگ

پنل A2 : نوآوری و پژوهش مسئولانه (بررسی مبانی نظری و برخی تجارب)

برگزارکننده:مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری

دبیر پنل : دکتر منصوره مهدی‌زاده

دبیر اجرایی: دکتر الهه پور فخرایی

زمان برگزاری:11:00 الی 12:30

محل برگزاری : سالن سینما 2 دانشگاه علم و فرهنگ

پنل A3 : مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان: واقعیت‌ها، چالش‌ها، راهبردها

برگزارکننده:انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی

دبیر پنل : دکتر مهدی فتوره‌چی

دبیر اجرایی: دکتر راحله هاتفی

زمان برگزاری:13:30 الی 16:00

محل برگزاری : سالن سینما 2 دانشگاه علم و فرهنگ

[ultimatemember form_id="13714"]