مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

پنل تخصصی صنعت

پنل B1 : میزگرد تخصصی سیاستگذاری CSR و حاکمیت شرکتی پایدار

دبیر پنل : دکتر شهرام فرضی و دکتر سینا شیخی

دبیر اجرایی: دکتر سجاد قره چلو

زمان برگزاری: 13:30 تا 15:30

محل برگزاری : سالن کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ

پنل B2 : همجواری مسئولانه صنایع بخش انرژی با جوامع محلی و پایداری محیط زیستی

دبیر پنل : مهندس علی ربانی

دبیر اجرایی: شعله حسنی

زمان برگزاری:15:00 الی 17:10

محل برگزاری : سالن اصلی همایش دانشگاه علم و فرهنگ

پنل B3 : راهبردهای مسئولیت اجتماعی در شرکت های صنعتی و  معدنی

دبیر پنل : خانم فائزه خواجه‌زاده

دبیر اجرایی: خانم سپیده یاسمی

زمان برگزاری:13:30 الی 16:00

محل برگزاری : سالن سینما 1 دانشگاه علم و فرهنگ

[ultimatemember form_id="13714"]