مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

کارگاه آموزشی گزارش پایداری

کارگاه آموزشی تدوین گزارش پایداری براساس استاندارد GRI2021

مدرسان : جناب آقای دکتر جعفریانی – جناب آقای مهندس سواره

زمان برگزاری: 3 آبان 1402 همزمان با برگزاری اختتامیه همایش  

محل برگزاری : مرکز همایش های دانشگاه علم و فرهنگ – سالن کنفرانس

 ساعت : 15:30  تا 17:30

استاد

جناب آقای ابراهیم جعفریانی

استاد

جناب آقای مرتضی سواره
[ultimatemember form_id="13714"]