مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

مقالات دریافتی

ویویش 1 - 25 از 25

26 مهر 1402

اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی و صنعت

16 مهر 1402

توازن شاخص های مالی و اجتماعی رویکردی نوین در مسئولیت اجتماعی

16 مهر 1402

توازن شاخص های مالی و اجتماعی رویکردی نوین در مسئولیت اجتماعی

13 مهر 1402

چارچوبی جامع برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی- محیط‌زیستی در مؤسسات آموزش عالی

10 مهر 1402

تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی

16 شهریور 1402

مسئولیت اجتماعی دانشگاه: مطالعه موردی سه مرکز علمی منتخب در ایران

15 شهریور 1402

ظرفیت‌های فناوری نانو و نقش شرکت‌ها برای رفع چالش‌های تأمین آب و مدیریت پساب صنایع

15 شهریور 1402

نقش مدارس مسئله محور سیاستگذاری در پیوند صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) (1)

15 شهریور 1402

وجه مشترک شاخص های ارتباط با رسانه ها و اصول مسئولیت اجتمناعی

15 شهریور 1402

تاملی بر مسئولیت پذیری اجتماعیِ رشته های علوم انسانی: ملاحظات نظری و پیشنهادات کاربردی

14 شهریور 1402

ظرفیت‌های فناوری نانو و نقش شرکت‌ها برای رفع چالش‌های تأمین آب و مدیریت پساب صنایع

14 شهریور 1402

مسئولیت اجتماعی صنعت معدن: شواهدی از معادن طلای تکاب بر منابع محیطی

14 شهریور 1402

نگاهی با محوریت محیط‌زیست، بر سیاست‌گذاری‌ مسئولیت اجتماعی صنایع در ایران ؛ (با نگاه ویژه به صنایع نفت و گاز کشور)

13 شهریور 1402

واکاوی مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی ایران در مواجهه با بحران افغانستان

6 شهریور 1402

تبیین راهبردهای شرکتی در تقویت و تسهیل مسئولیت اجتماعی کارکنان: کاربست دیدگاه پایین به بالا

5 شهریور 1402

تبیین راهبردهای شرکتی در تقویت و تسهیل مسئولیت اجتماعی کارکنان: کاربست دیدگاه پایین به بالا

5 شهریور 1402

خلق ارزش مشترک در حوزه حكمراني كربن با ارکان دانشگاه، صنعت و حکمران انرژی

5 شهریور 1402

خلق ارزش مشترک در حوزه حكمراني كربن با ارکان دانشگاه، صنعت و حکمران انرژی

29 مرداد 1402

بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و جهان

18 مرداد 1402

حقوق، اخلاق و مسئولیت های اجتماعی در پرتو حکمرانی اسلامی

31 تیر 1402

خلق ارزش مشترک در حوزه حکمرانی کربن با عناصر: حکمران انرژِی، دانشگاه و صنعت

28 تیر 1402

بررسی و ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت توزیع برق مازندران بر موفقیت و توسعه شرکت

26 تیر 1402

واکاوی مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی ایران در مواجهه با بحران افغانستان

22 تیر 1402

لزوم استقلال رشته ی مهندسی جوشکاری در نظام مهندسی

20 تیر 1402

مسئولیت اجتماعی دانشگاه: مطالعه موردی سه مرکز علمی منتخب در ایران

[ultimatemember form_id="13714"]