مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

دبیرخانه

ویویش 1 - 25 از 25

عنوان مقالهحوزه تخصصی مقالهداور
اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی و صنعتمسئولیت اجتماعی صنعت
توازن شاخص های مالی و اجتماعی رویکردی نوین در مسئولیت اجتماعیمسئولیت اجتماعی صنعت
توازن شاخص های مالی و اجتماعی رویکردی نوین در مسئولیت اجتماعیمسئولیت اجتماعی صنعت
چارچوبی جامع برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی- محیط‌زیستی در مؤسسات آموزش عالیمسئولیت اجتماعی دانشگاه
تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دانش بنیان ایرانیمسئولیت اجتماعی صنعت
مسئولیت اجتماعی دانشگاه: مطالعه موردی سه مرکز علمی منتخب در ایرانمسئولیت اجتماعی دانشگاه
ظرفیت‌های فناوری نانو و نقش شرکت‌ها برای رفع چالش‌های تأمین آب و مدیریت پساب صنایعمسئولیت اجتماعی صنعت
نقش مدارس مسئله محور سیاستگذاری در پیوند صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) (1)مسئولیت اجتماعی صنعت
وجه مشترک شاخص های ارتباط با رسانه ها و اصول مسئولیت اجتمناعیچیستی و سویه‌های مسئولیت اجتماعی
تاملی بر مسئولیت پذیری اجتماعیِ رشته های علوم انسانی: ملاحظات نظری و پیشنهادات کاربردیمسئولیت اجتماعی دانشگاه
ظرفیت‌های فناوری نانو و نقش شرکت‌ها برای رفع چالش‌های تأمین آب و مدیریت پساب صنایعمسئولیت اجتماعی صنعت
مسئولیت اجتماعی صنعت معدن: شواهدی از معادن طلای تکاب بر منابع محیطیمسئولیت اجتماعی صنعت
نگاهی با محوریت محیط‌زیست، بر سیاست‌گذاری‌ مسئولیت اجتماعی صنایع در ایران ؛ (با نگاه ویژه به صنایع نفت و گاز کشور)مسئولیت اجتماعی صنعت
واکاوی مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی ایران در مواجهه با بحران افغانستانمسئولیت اجتماعی دانشگاه
تبیین راهبردهای شرکتی در تقویت و تسهیل مسئولیت اجتماعی کارکنان: کاربست دیدگاه پایین به بالامسئولیت اجتماعی صنعت
تبیین راهبردهای شرکتی در تقویت و تسهیل مسئولیت اجتماعی کارکنان: کاربست دیدگاه پایین به بالامسئولیت اجتماعی صنعت
خلق ارزش مشترک در حوزه حكمراني كربن با ارکان دانشگاه، صنعت و حکمران انرژیمسئولیت اجتماعی صنعت
خلق ارزش مشترک در حوزه حكمراني كربن با ارکان دانشگاه، صنعت و حکمران انرژیمسئولیت اجتماعی صنعت
بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و جهانمسئولیت اجتماعی صنعت
حقوق، اخلاق و مسئولیت های اجتماعی در پرتو حکمرانی اسلامیچیستی و سویه‌های مسئولیت اجتماعی
خلق ارزش مشترک در حوزه حکمرانی کربن با عناصر: حکمران انرژِی، دانشگاه و صنعتمسئولیت اجتماعی صنعت
بررسی و ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت توزیع برق مازندران بر موفقیت و توسعه شرکتمسئولیت اجتماعی صنعت
واکاوی مسئولیت اجتماعی نهاد آموزش عالی ایران در مواجهه با بحران افغانستانمسئولیت اجتماعی دانشگاهreview1
لزوم استقلال رشته ی مهندسی جوشکاری در نظام مهندسیمسئولیت اجتماعی صنعت
مسئولیت اجتماعی دانشگاه: مطالعه موردی سه مرکز علمی منتخب در ایرانمسئولیت اجتماعی دانشگاه
عنوان مقالهحوزه تخصصی مقالهداور
[ultimatemember form_id="13714"]