مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

خوانش تجربه

پوستر گزارش تجربه

خوانش تجربه‌ CSR به منظور تبادل تجربه، و ثبت اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها و کمک به فهم همه شرکت‌کنندگان از فرایند اصولی CSR 

و نیز آشنایی همه فعالان این حوزه از عملکرد یکدیگر، در همایش گنجانده شده است. لطفا تا تاریخ 20 مهر 1402 تجارب  خود را در حوزه های ذکر شده ارسال نمایید.

حوزه اقدامات CSR درج شده در گزارش تجربه :

  •  معرفی استراتژی CSR شرکت و فرایند سیاستگذاری یکپارچه در حکمرانی شرکت همسو با CSR و معیارهای پایداری
  •  تعامل مسئولانه با کارکنان
  •  خلق ارزش مشترک و سرمایه‌گذاری اجتماعی
  •  مواجهه مسئولانه با مشتریان و ذینفعان مختلف
  •  همجواری مسئولانه با جوامع محلی و توانمندسازی آنان
  •  اقدامات جبرانی حفاظت از محیط زیست

 

فصل‌بندی گزارش تجربه‌:

1.    معرفی اجمالی شرکت یا سازمان

2. استراتژی و ماموریت CSR شرکت یا سازمان

3. معرفی و گروه‌بندی ذینفعان

4.. معرفی مهمترین اثرات اجتماعی و محیط زیستی

5. ارایه مهمترین اقدامات شاخص CSR در راستای Materiality Analysis

 

نحوه ارائه:

دو فایل زیر را  ارسال نمایید:

       1. فایل ورد حداکثر 20 صفحه با فونت BNazanin  بر اساس فرمت گزارش تجربه (دانلود کنید)

      2. فایل پوستر بر اساس فرمت پوستر گزارش تجربه (دانلود کنید)

فرم ثبت نام خوانش تجربه

Hidden

Next Steps: Sync an Email Add-On

To get the most out of your form, we suggest that you sync this form with an email add-on. To learn more about your email add-on options, visit the following page (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Important: Delete this tip before you publish the form.
مشخصات رابط شرکت یا سازمان(Required)
Max. file size: 25 MB.
Max. file size: 25 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
[ultimatemember form_id="13714"]