مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

قالب پوستر مقاله

پژوهشگران ارجمندی که مقاله آن‌ها جهت ارائه در همایش مورد تائید قرار گرفته است، ابتدا قالب پوستر مقالات را که در پایین صفحه درج شده است، دریافت نموده و روی سیستم خود ذخیره نمایید. سپس مقالات خود را تنها در قالب ارائه شده به آدرس ایمیل همایش(info@srconf.ir) ارسال فرمایید.

 

قالب پوستر مقالات

[ultimatemember form_id="13714"]